**Followers.அன்பர்கள்.** தாங்களும் இணையலாமே!!!

பயம் பதட்டம் இன்றே ஒழித்திடுங்கள் !

>> Sunday, February 28, 2021

பயம் பதட்டம் இன்றே ஒழித்திடுங்கள் !
No more Anxiety Fear ! Video.

மேலும் படிக்க... Read more...

Super Architects !

Super Architects ! Video.

மேலும் படிக்க... Read more...

How Islamic Medicine Changed the World !

Ep. 3_ How Islamic Medicine Changed the World
The Quran is described as a Book of healing and Prophet Muhammad (pbuh) himself would recommend many natural substances for good health and as cures. This was the seed that grew into pioneering research in medical science in the Golden Age of Islam. The Prophet (pbuh) said," There is no disease except that Allah has sent down a cure for it".

Now a nation that is built on such a worldview would inevitable revolutionize Medical Science and develop ground breaking encyclopedic work on different branches of medicine- Ophthalmology, psychology, pediatrics, gynecology, psychotherapy, hematology, medical ethics etc.

Muslim medics were uncompromising when it came to the truth and fiercely criticized the Greek tradition, when they encountered contradictions. And this Islamic Medicine became the foundation of Modern Medicine in Europe from the 17th Century.
**************************

மேலும் படிக்க... Read more...

10 Amazing And Mind-blowing Facts !

>> Saturday, February 27, 2021

10 Amazing And Mind-blowing Facts
That Will Take Some Time For You To Digest. Video,

மேலும் படிக்க... Read more...

5 Easy Steps to Improve Communication !

5 Easy Steps to Improve Communication ! Video.

மேலும் படிக்க... Read more...

What has the Quran got to do with Science ?

Ep 2: What has the Quran got to do with Science ? Video
https://www.youtube.com/watch?v=wwYRf7Wh99A
CLICK THE ABOVE LINK TO WATCH VIDEO,
Presenting Episode 2 Of the Second Golden Age. What has the Quran got to do with Science?

This is a question that was originally posed to Western Christianity at the dawn of the Scientific Revolution.

The failure to answer satisfactorily led to the eventual abandonment of faith altogether at the collective level in Europe and brought about the dawn of secularism. Something which still prevails and we see around us.

When the same question was posed to the Muslim world, which lay shackled in Colonialism at the time, the answer was something that shook the very foundations of Science itself...
000000

மேலும் படிக்க... Read more...

10 Random Mind-Blowing Facts !

>> Thursday, February 25, 2021

10 Random Mind-Blowing Facts ! Video.

மேலும் படிக்க... Read more...

Secret of Success ! வெற்றியின் ரகசியம் என்ன

Secret of Success !
வெற்றியின் ரகசியம் என்ன ! Video
.

மேலும் படிக்க... Read more...

How Islamic Knowledge Changed the World! Episode 1.

How Islamic Knowledge Changed the World! Video.
How Islamic Knowledge Changed the World | Ep 1 Second Golden Age
The human intellect is an AMAZING thing.

Did you know, just a couple of years ago, the 4th most powerful supercomputer in the world at the time, took a whole 40 minutes to simulate just one second of one percent of human brain activity. 🧠

We are capable of so much but we often do not utilise even a fraction of these powers.

At the same time, our brain is designed for continuous growth, and is naturally wired to crave new things to learn, and therefore rewards us with a 'feel good' hit whenever we do. Have you ever noticed that?

All this tells us, is that the human faculty to learn is absolutely unrivalled. Throughout history, people have taken this capacity, and coupled it with an unquenchable thirst for knowledge, which subsequently led to world exploration, huge advances in science, art and technology, and free, empowered communities.

Too often today, however, we only learn to make more money, for status or because we are told to by our school, or our employer.

Whatever happened to learning for its true purpose, to build our intellect and to learn about the world?

Just to ponder. Just to be curious. After all, the Quran places immense importance on the capacity of the human mind to reflect on the signs of Allah that are spread all round in nature.

The Quran constantly implores humans to think objectively, competently and purposefully. This is aimed at learning and discovering the natural truth. We believe therefore, that it is our human purpose in life, to know...
000000000000

மேலும் படிக்க... Read more...

It Happens Only In India !!

It Happens Only In India !! Video.

மேலும் படிக்க... Read more...

43 color full birds of Allah's Creations !

43 color full birds of Allah's Creations ! Video.

மேலும் படிக்க... Read more...

5 Powerful Habits of Successful People !

5 Powerful Habits of Successful People ! Video.

மேலும் படிக்க... Read more...

THE SLEEPING POSITION ALLAH DOES NOT LIKE !

>> Wednesday, February 24, 2021

THE SLEEPING POSITION ALLAH DOES NOT LIKE! Video.

மேலும் படிக்க... Read more...

700 YEAR OLD BEAUTIFUL MASJID IN CHINA !

>> Tuesday, February 23, 2021

700 YEAR OLD MASJID IN THE CITY OF XIAN PROVINCE OF SHANXI,CHINA. Video
The Great Mosque of Xi'an has charmed the Muslim dynasty with honor as much as any other religious heritage -- with one being epic calligraphy of entire verses from the holy book - Quran.
This largest mosque across the province of Shanxi, China has breathed seven hundred years since its birth during the Hongwu reign of the Ming dynasty, with further additions during the Qing dynasty, still stands gracefully -- portraying all the elegance in its wall calligraphy.
The architecture excellence takes its mantra from a fusion of Arabic and Nastaliq script brought on to the walls with no voids for imperfection and is indeed a blissful gift, which after construction was next taken in responsibility and renovation under impact of Qing dynasty.
What adds to its perfection is the scripting brilliance yet in its fine prominence and gathers as much believers as any other would.
In 1956, the mosque was declared a ‘historical and cultural site protected at the Shaanxi province level, and was later promoted to a ‘major historical and cultural site protected at the national level in 1988. The mosque is still used as a place of worship by Chinese Muslims, primarily Hui people, today.

மேலும் படிக்க... Read more...

Muslim inventions that shaped the world !

Muslim inventions that shaped the world! Video.

மேலும் படிக்க... Read more...

What is Maturity ?

>What is Maturity ? Video.

மேலும் படிக்க... Read more...

How to Be Happy Always !

>> Monday, February 22, 2021

How to Be Happy Always ! Video.

மேலும் படிக்க... Read more...

காலி வீட்டை ஆக்கிரமித்து குடியேறும் இவர் திறமையை பாருங்கள் !

தன் சின்ன வீட்டிலிருந்து பெரிய காலி வீட்டை ஆக்கிரமித்து குடியேறும் இவர் திறமையை பாருங்கள் ! Video.

மேலும் படிக்க... Read more...

நொறுக்கப்படும் முதிய விமானங்களின் மயானம் !

நொறுக்கப்படும் முதிய விமானங்களின் மயானம் ! Video.

மேலும் படிக்க... Read more...

Beautiful glass blowing art !

Beautiful glass blowing art ! Video.

மேலும் படிக்க... Read more...

குறை இருந்தும் இறைவனை குறை கூறாமல் !

நிறைவானவர்கள் சிலர் நிறைவேற்றாததை குறை இருந்தும் இறைவனை குறை கூறாமல் நிறைவேற்றும் மாமனிதர்.Video.

மேலும் படிக்க... Read more...

5 Steps to Make others Respect You !

>> Sunday, February 21, 2021

5 Steps to Make others Respect You! Video

மேலும் படிக்க... Read more...

ஒடிக்கொண்டிருக்கும் காரில் டயர்களை மாற்றி சாகசம் !

ஒடிக்கொண்டிருக்கும் காரில் டயர்களை மாற்றி சாகசம் செய்யும் சவூதி அரபியர்கள் ! Video.

மேலும் படிக்க... Read more...

சினம் தவிர்த்தல் !

கோபத்தில் நீங்கள் ஒருவர் மீது வசை மழை பொழிந்தும் அவர் முகம் சுழிக்காமல் இருந்தாரேயானால் ! Video.

மேலும் படிக்க... Read more...

இஸ்லாமிய வரலாற்றில்

இஸ்லாமிய வரலாற்றில் பலஸ்தீன் படத்தின் மேல் சொடுக்கி படிக்கவும்.
பலஸ்தீன் வரலாறு

.

.

About This Blog

***இவ்வளைதளத்தின் பதிவுகளை தங்களுடைய வளைத்தளத்தில் மீள்பதிவு செய்பவர்கள் அன்பு கூர்ந்து இவ்வளைத்தளத்தின் சுட்டியை தங்களுடைய மீள்பதிவுகளில் இணைக்குமாறு அன்புடன் கோரப்படுகின்றார்கள்.

Labels

Lorem Ipsum

ISLAM HISTORY.

  © Blogger templates Palm by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP